Prázdný kurník pana Zloundra

Po minulém maléru, kdy pan Třeskavka zapomněl na živé vysílání v rádiu a musela ho narychlo zastoupit jeho manželka, se vedení rádia rozhodlo, že si nemůže dovolit už ani jednu vteřinu vysílání nazmar a že povídky dětí bude číst ten, kdo bude ve stanovenou hodinu ve studiu připraven městečku číst.Čtecí teta

Vzbudilo to samozřejmě velký zájem a všichni obyvatelé si následující nedělní dopoledne zkoušeli hlasitě předčítat jakýkoli text, který jim zrovna přišel pod ruku.

Pan zubař Bájo nahlas sestřičce Sávě předčítal návod přiložený ke kouzelné vrtačce, paní s bílými vlasy si sama pro sebe četla názvy lahviček, které zrovna čistila od prachu v archivu města, pan Lopota četl vzpřímeným topolům z deníku svého strýce, paní Albínka předčítala panu Chmýří z nejnovějšího katalogu hraček a Sedni četla Blejzovi svou nejoblíbenější pasáž z knihy Aportek.

Jako první se však před studiem lážopláží rádiové stanice objevil pan Zloundr.cteci teta

To víte, že tam byl sám, protože těch několik nešťastlivců, kteří čekali spolu s ním, velmi brzy a se slzami v očích uteklo pryč. A ti ostatní se otočili na podpatku, jen co Zloundra zahlédli.

A tak na židli ve studiu usedl právě pan Zloundr a hned, co zahlédl červené světlo živého vysílání, roztrhal povídku, kterou měl před sebou, poškrábal se na pravém uchu, protáhl si prsty na levé ruce a už začal urážet vše, co ho jen napadlo. Obyvatelé si doma zakrývali uši a rychle pořad vypínali, protože si nechtěli kazit doposud příjemné nedělní odpoledne. Ale stejně cosi z těch urážek zaslechli a teď seděli celí zkroucení na svých pohovkách a říkali si, že musí na pana Zloundra už konečně něco vymyslet.

A také, že vymysleli.

Pokud byl totiž pan Zloundr ve studiu v živém vysílání, jeho dům byl osamělý.cteci tety

S tímto plánem přišel pan Vohlídal z Tajné rady, který už nemohl vydržet to, jak se pan Zloundr choval. A tak si na svém walkmanu naladil lážopláží rozhlas a zatímco mu v obou uších rezonovaly urážky pana Zloundra, šel k jeho domku. Věděl totiž, že dokud slyší pana Zloundra, tak je stále v rádiu a on je mimo nebezpečí.

Pan Zloundr nezamykal, protože věděl, že nikdo k němu domů nepřijde, a tak to měl pan Vohlídal velice jednoduché. Když vstoupil do domku, přivítalo jej ticho a prázdno.

Najednou však uslyšel cosi připomínající táhlé kokrhání, které vycházelo ze dveří na levé straně od vchodu. Když dveře otevřel, tak se ocitl na malém dvorku, na kterém měl pan Zloundr skříň s náhradním nádobím, které si do zásoby objednával v internetovém obchodě Poškrábaný teflon a hned vedle skříně malý kurník, ze kterého čouhal zakřivený zobák tukana Ferdy.cteci tety kniha

Když se pan Vohlídal setkal pohledem s tukanem Ferdou, oba zakřičeli hrůzou, jak se jeden druhého vylekali.

A v jedné vteřině a bez rozmyslu pan Vohlídal rychle otevřel dvířka kurníku, popadl tukana Ferdu a strčil jej do aktovky. Tukan na to nestihl říct ani ťuk a už se pohupoval do rytmu chůze pana Vohlídala, který si jej nadšeně odnášel pryč.

Pan Vohlídal doma aktovku otevřel a tukana dal do klece hned vedle své andulky Dandulky.

Dandulka se tukana Ferdy polekala stejně jako předtím Ferda pana Vohlídala a několik peříček jí z toho šoku vypadlo z její fialovo červené náprsenky a pomalu se teď snášelo na dno její klícky.

Tukan Ferda se najednou v obličeji naježil a upřeně se díval kamsi před sebe.

Dandulka dostala strach a odsunula se až na samotný okraj bidýlka.screen-shot-2016-09-07-at-130940

Něco velkého a kulatého náhle dopadlo na dno klícky a nebylo to nic jiného, než vejce tukana Ferdy. Byl totiž čas pozdního oběda a tehdy si pan Zloundr dával vejce nejraději.

V ten moment mu také ve studiu zakručelo v břiše a on zastavil proud urážek, aby se mohl s posluchači, kterých už moc nebylo, rozloučit a vydat se domů.

Doma nechápavě hleděl do prázdného kurníku a až se setměním pochopil, že tukan Ferda opravdu zmizel.

Ferda se mezitím stihl pěkně usadit v klícce Dandulky, která z jeho pobytu vůbec nadšená nebyla a začal se před ní dokonce naparovat.

Pan Vohlídal pozval na večeři paní Ouřadovou, která si zrovna na Ferdově vejci pochutnávala jako při poslední dovolené na ostrově Gurmán, když jí oznámil, odkud Ferdu odnesl. Paní Ouřadové sousto zaskočilo a když se vzpamatovala, tak na stole před ní stále klec s nervózní Dandulkou a sebevědomým Ferdou.

Ferda na ni hned spustil:screen-shot-2016-09-07-at-131007_00

„Co koukáš? Copak jsi nikdy neviděla krásně vybarveného tukana přirozené krásy?“

Paní Ouřadová přes klec rychle hodila svůj svetr a prohlásila:

„Musíte ho vrátit. Přece si ho nemůžete nechat! Vždyť z toho bude jen malér!“

A taky že byl.

Ale více o tom zase příště.

KONEC