Létající jukebox a létající vana

Paní Albínka byla šťastně vdaná za pana Chmýří a nemohla si představit lepšího manžela. Každý den se spolu smáli tolik, až se za břicha popadali a ten smích je probouzel i ze spaní.

Ráno potom seděli u snídaně a čekali na své bubliny a když se zrovna nesmáli, tak spřádali plány pro pana starostu a městskou radu.

Hned při příští městské radě totiž hodlali městu představit dva projekty: létající jukebox a létající vanu.

cteci tetaTo jsou ale bláznivé nápady, jistě si v duchu pomyslíte. A také trochu nepotřebné, vždyť k čemu může být dobrá hrací skříň, co létá a ještě navrch k tomu vana, co létá?

Je to pravda a trochu také ne. Vždyť jak můžete hned vědět, že něco bude potřebné a jiné zase ne? To je totiž těžká věc. Většina nových věcí, tedy těch, na které nebyli ostatní přivyklí, se nejprve jevila jako holý a nepotřebný nesmysl, který nikoho o nic neobohatí. Ale to se docela brzy u některých věcí změnilo.

A takových věcí máme nakonec celý dům a i v pokoji je máme a bez nich bychom si náš svět už ani představit nedokázali.

A tak se paní Albínka s panem Chmýřím ani trochu nebáli a vyrazili hned následující ráno za panem starostou do jeho kanceláře.

cteci tetyPan starosta se zrovna probíral ve svých dokumentech, na nohách měl své šťastné ponožky a oknem do jeho kanceláře proudil svěží vzduch připomínající přicházející léto. Vždyť se také Čečesr ve vedlejší kanceláři pěkně uvelebil za stolem a s očima na hodinkách už vyčkával, kdy přijde jeho čas.

„Áááá, mí oblíbení novomanželé,“ usmál se na ně zeširoka pan starosta a rukama jim hned naznačoval, ať vstoupí dovnitř.

„Pojďte se posadit a povědět mi, jak se daří knihkupectví, hračkářství a vašemu společnému životu.“

screen-shot-2016-09-07-at-130940Pan starosta je pobízel stále trvajícím úsměvem a ti dva se tiše ošili v křeslech, přišli si povídat o něčem jiném.

Pan starosta byl velice empatický a ihned pochopil, že paní Albínka a pan Chmýří za ním přišli s něčím jiným. Dal jim tedy všechen potřebný prostor a ti dva mu začali popisovat výhody jejich dvou nových nápadů, které by bylo skvělé realizovat.

„Představte si tu nádheru mít možnost s někým tančit na svou oblíbenou píseň při letu nad mořem. Nemůže být nic romantičtějšího!“

Pronesl pan Chmýří a pan starosta věděl, že z něj mluví sama láska a musel se sotva zřetelně usmát a dál poslouchat o skvělých výhodách tohoto poletujícího zařízení.

Paní Albínka poté začala popisovat výhody létající vany, který za vámi přiletí kdykoli a kamkoli si usmyslíte. Třeba když jdete domů z práce. To by si stačilo vanu přivolat a vy byste se mohli hezky koupat ještě předtím, než přijdete domů.

screen-shot-2016-09-07-at-131007_00

Domů byste dorazili krásně voňaví a vykoupaní a měli byste čas se věnovat věcem, na které byste jindy čas neměli, protože byste se museli koupat.

Pan starosta uznale kývl hlavou a musel přiznat, že na tom něco bude. Obecně podporoval všechny vynálezy, které šetřily čas, protože toho není nikdy dost.

A tak pan starosta kývl na jejich dva zlepšováky a hned telefonním kobercem zavolal do továrny na zlepšováky s tím, ať zkusí vyrobit prototyp a hned potom zalistoval v Příručce starosty a když v ní ani jeden ze zlepšováků nenašel, hrdě je dopsal na konec knihy rukou.

A potom si všiml pohledu paní Albínky a aniž by musel cokoliv říkat, pohledem pochopil, že se paní Albínka postará o to, aby mu vyšel revidovaný výtisk jeho příručky, protože se nejednalo o první věc, kterou do příručky dopisoval.

book_alive-1

Minule strávil celý den tím, že vytvářel důležitou kapitolu s názvem O křápech a jak na ně vyzrát. Na tu byl obzvlášť hrdý.

A tak se již brzy paní Albínka s panem Chmýřím dívali ze svého okna a sledovali obyvatele, jak v bublině s jukeboxem vesele tančí, a jak se jejich sousedé vracejí domů z práce ve vaně a mýdlové bublinky vesele poletují vzduchem a sem tam jim nějaká přistane na trávníku před domem.

Zlatá velryba byla na starostu a město velice hrdá, protože viděla, že kde je vůle, tam se dějí zázraky i bez její pomoci.

Vzápětí si ale všimla, že na pláži nesměle přešlapuje pan Známka. Zeširoka se na něj usmála a když uviděla, že v ruce žmoulá setřený zlatý los, tak dostala tušení, že toto nebude jenom tak ledajaké přání.

O tom ale zase až příště.

KONEC

 

Otázky k diskuzi s dětmi po přečtení:

  1. Jaké dva vynálezy se rozhodli ve městě prosadit paní Albínka s panem Chmýřím?
  2. Co zrovna dělal pan starosta, když přišli do jeho kanceláře?
  3. Je nějaká věc, kterou máte tak rádi, že byste se bez ní neobešli, děti?
  4. Jak by se vám líbilo koupat se v létající vaně po cestě domů ze školky a školy?
  5. Jaký vynález byste vymyslely pro město Lážoplážo vy?
  6. Jaký zástupce ročních období se již chystá v Lážoplážu na svou vládu?
  7. Komu bude Zlatá velryba plnit další přání?