Z města Loklouz

— Jak objevili Čarovnou bažinu —

Byla to dlouhá první noc a mnoho obyvatel se ráno probudilo vedle popsaných notesů. Když se potom do svých zápisů začetli, nerozuměli ničemu.

Tak například pan starosta ve svém sešitu našel větu: 

Zlá Evelína dá ti napít octa. 

Pan starosta se dlouhé minuty díval na tu větu a ať přemýšlel, jak přemýšlel, nevzpomněl si, že by znal nějakou Evelínu a už vůbec by ho nikdy nenapadlo vypít ocet. 

screen-shot-2016-09-07-at-130940

V ten samý moment paní Jehlič četla ve svém sešítku s pleteným přebalem:

Karty hráli a všem se smáli. 

Paní Jehlič byla stejně zmatená jako pan starosta. 

screen-shot-2016-09-07-at-131007_00

Zato pan Bublinka ve svém zápisníku našel opravdový poklad. Bylo v něm totiž napsáno: 

Bublá jako o závod a přece udělá bublin jen pár, těžkých jako kámen, které nikdy neuvidí dál, než za hladinu smrdutou. 

Ani pan Bublinka z toho nebyl o moc chytřejší, a tak to všichni přisoudili svým nočním bludům a ty věty rychle vypustili z hlavy, aby se mohli pustit do příprav jejich prvního pořádného dne letní dovolené v Loklouzu. 

cteci tety

Pan starosta všechny obyvatele požádal, aby se sešli přesně v deset hodin dopoledne na pláži hned u domova Zlaté velryby.

V deset hodin dopoledne se pan starosta spokojeně díval na většinu obyvatel (někteří byli po cestě tak unavení, že zaspali i na desátou hodinu, to už se ale nedá nic dělat), zatímco prsty u nohou spokojeně bořil do písku na pláži. 

Hned, jakmile všechny srdečně přivítal, zavolal na Zlatou velrybu, která se připojila k jejich srazu a spokojeně na všechny šplouchla mořskou vodu, který byla mnohem slanější než ta, kterou mají v Lážoplážu a pan starosta si pomyslel, že hned, jak přijedou nazpět, musí přikoupit několik pytlů soli.

cteci teta

Pan starosta všechny znovu upozornil na to, že v Loklouzu se může stát opravdu všechno a ať jsou obyvatelé opatrní především v místech, kde se necítí bezpečně a když něčemu nerozumí, ať raději vezmou nohy na ramena a běží za ním nebo za místním starostou.

Ostatně panu starostovi byla propůjčena kancelář hned vedle tamního starosty, a tak úřadují v těsné blízkosti.

A potom všem radostně oznámil, že se je dnes rozhodl vzít na výlet a že společně půjdou prozkoumat jedinou dochovalou místní památku – jeskyni příběhů.

cteci tety

V davu to zašumělo, o takové jeskyni nikdo jakživ neslyšel. To starostu potěšilo a jakmile se dal dav do pohybu, hned se ujal slova a vyprávěl ostatním vše, co se doslechl od starosty Loklouzu. Ostatní ještě stihli zamávat Zlaté velrybě a hned potom se zaposlouchali do příběhu, který se datoval do doby, kdy město teprve vznikalo.

První obyvatelé města totiž žili právě v této jeskyni a vše, co zažívali, namalovali uhlíky černými jako saze na stěny a strop této jeskyně. To však ještě netušili, jakou zázračnou moc celé místo má a jednoho dne po probouzení nemohli uvěřit svým očím.

Čtecí teta

Ty kresby, které tak pracně uhlíkem namalovali, se náhle rozpohybovaly a tančily jeskyní, jakoby byly živé. Byla to nádherná a strhující podívaná, obrazy jim doslova ožily před očima.

Původní obyvatelé se dívali sami na sebe, jak vaří, zpívají, hrají karty, smějí se a nedokázali se těch obrazů nabažit.

Najednou se však živé obrazy z ničeho nic rozloučily a z jeskyně zmizely. Původní obyvatelé nečekali a rychle se vydali za nimi, oslepeni tou nevídanou podívanou. I když byla tma, běželi rychle jako lasičky, ne a ne však ty obrazy dohonit.

Pan starosta příběh náhle přerušil a leknutím se zastavil a všichni ostatní spolu s ním.

book_alive-1

Před obyvateli se náhle rozprostřela obrovská bažina, která neměla konce ani začátku. Byla to ta největší a nejhlubší bažina, kterou kdy kdo viděl a upřímně, zapáchala jako žádná jiná.

Z bažiny náhle pomalu vyskočila pomalá bublina, která však praskla ještě dřív, než se vydrásala na hladinu.

A v ten moment se pan Bublinka vyděsil, protože si vzpomněl na svůj sen a najednou, zcela jasně, si vybavoval, co bude následovat.

Jen s tím rozdílem, že toto nebyl sen, ale skutečnost, pokud něco jako skutečnost v městečku Loklouz existuje.

 

Více se však dozvíte zase až příště.

KONEC (prozatím)