O nás

Čtecí teta přináší příběh až domů

 

Čtecí tety jsou služba, díky které mohou rodiče v Praze svým dětem dopřát jedinečné čtení před spaním.

 

Čtecí tety nemají v žádném případě ambici přebírat rodičovskou úlohu při čtení dětem, jsou událostí pro celou rodinu a rodičovskou úlohu posilují a doplňují. Jejich přítomnost je časem, na který se děti těší a který v nich prohlubuje lásku k literatuře a přirozeně rozvíjí jejich fantazii. Čtecí tety se rychle stávají průvodkyněmi dětskou pohádkovou říší.

 

Čtecí teta je kolikrát prvním dospělým, který nepatří do rodiny a přesto vstupuje do pokojíčku dětí. Proto berou Čtecí tety svou úlohu velmi zodpovědně a na každé takové setkání se předem pečlivě připravují, aby se mohly rychle stát kamarádkami malých posluchačů. Dbáme na individuální přístup ke každému dítěti a staráme se o každou rodinu, která služeb Čtecích tet využívá. Nezapomeneme na narozeniny i svátky dětí a myslíme i na ostatní svátky během roku.

 

 

Proč je čtení před spaním důležité

 

Pokud čtete dětem před spaním, přispíváte k jejich přirozenému zájmu o literaturu a učíte je, že náš svět se skládá z příběhů. Při předčítání jsou děti vystaveny vlastním představám, které neustále rozšiřují a pracují tak se svou fantazií a představivostí. To vše tvoří předpoklad pro pozdější tvořivé, kreativní uvažování, rozvoj myšlení a zdravé sebevědomí dětí.

 

Příběhy dětem předkládají modelové vzorce chování a přinášejí ponaučení a děti se díky vyslechnutým příběhům mohou na chvíli ocitnout ve světě hrdinů, kteří mají stejné zážitky, zkušenosti, radosti, či trápení jako malí posluchači. Příběhy jsou klíčem, který dokáže otevřít tajné dveře vedoucí k řešení mnohdy zapeklitých problémů a starostí. Ale nejen to! Příběhy přinášejí dětem radost a motivují je ke čtení. Co je víc než pozorovat - ještě jako malý nečtenář - jak se písmenka proměňují ve slova a ty zase ve věty a ty věty v dialogy postav, které si těmi písmenky něco sdělují a nějak jednají. Předčítání zvyšuje dětem slovní zásobu a zlepšuje jejich vyjadřovací schopnosti.

 

A především: ovlivňuje děti na celý život a zanechává jedinečné vzpomínky.

 

 

Před návštěvou Čtecí tety

 

Čtecí tety vyberou příběh, který je na míru ušitý Vašim dětem - to vše po dohodě s Vámi. Naším cílem je zvolit takový příběh, kterému děti okamžitě propadnou a jehož postavy si děti zamilují. Žádné postavy, které by jim byly vzdáleny a texty nevhodné jejich věku.

 

Poté, co si zamluvíte datum a čas čtení, na email Vám pošleme Úvodní dotazník zaměřený na čtenářský a posluchačský vkus Vašich dětí. Po obdržení vyplněného Úvodního dotazníku vyhodnotíme všechny aspekty a nabídneme Vám 3 příběhy, které dle našeho názoru Vaše děti nejvíce osloví. Příběhy rozesíláme spolu s jejich anotací a detaily o autorovi ve formuláři, ve kterém jednoduše zvolíte jednu z možností.

Pokud chce rodina nechat výběr příběhu od začátku na Čtecích tetách, jednoduše zvolí tuto možnost v Úvodním dotazníku. Po přijetí dotazníku rodinu kontaktujeme s podrobnostmi a detaily příběhu, který jsme vybrali.

 

Rodiny, které si Čtecí tetu již objednaly, Úvodní dotazník nevyplňují. Malého posluchače již známe a víme, jak mu udělat radost. Rodina, která službu objednává opakovaně obdrží pouze informace o příběhu (buď nabídku 3 příběhů nebo přímo detaily o příběhu, pokud nechává výběr na nás). Samozřejmě zůstáváme s rodinami v kontaktu a kdyby se informace uvedené v Úvodním dotazníku z nějakého důvodu změnily, můžete nám je kdykoliv oznámit.

 

Dbáme na osobní přístup a s každou novou rodinou si před první návštěvou telefonujeme, abychom se ujistili, že jsou rodiny seznámeny se všemi podrobnostmi naší služby Čtecí tety. V telefonickém kontaktu však zůstáváme se všemi rodinami, vždy si velmi vážíme jejich názorů a postřehů.

 

Jakmile rodina vybere a potvrdí příběh, informace o něm se předají Čtecí tetě, která se začne na setkání připravovat. Rodiny, které službu využívají poprvé, obdrží emailem také manuál návštěvy Čtecí tety, ve kterém jsou uvedeny všechny detaily související s jejím příchodech a pobytem.

 

 

Průběh návštěvy

 

Návštěva Čtecí tety trvá 30 minut a probíhá v předem dohodnutý čas. Samotné čtení trvá mezi 20 - 22 minutami a zbytek času je věnován příchodu, přivítaní a odchodu, rozloučení.

 

Dítě je při příchodu Čtecí tety na čtení již připraveno a rodič je po celou dobu návštěvy v bytě přítomen a je připraven Čtecí tetě pomoci v situacích, které by mohly pomoc vyžadovat. Čtecí teta do rodiny přichází pouze za účelem předčítání dětem, její úloha tedy není starost o dítě v době mimo čtení příběhu a jiné povinnosti spojené s hlídáním dětí.

Čtecí tety si zakládají na pozitivním a jedinečném vztahu se všemi malými posluchači, jsou magickou postavou světa dospělých, která děti zná a ví, co jim učiní největší radost. Vždy se snaží co nejlépe odhadnout náladu dítěte a té čtení přizpůsobit. Některé děti si během čtení chtějí povídat a Čtecí teta je díky předběžné přípravě schopna vést rozhovor v tématech, které příběhy nabízí. Pokud se najde slovo, kterému děti nerozumí, Čtecí teta jej dětem ochotně vysvětlí.

 

Služba Čtecí tety je založena na porozumění, respektu a snaze přiblížit dětem kouzlo, které vzniká při předčítání příběhů.