Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel služby a provozovatel webu ctecitety.cz:

 

MgA. Tereza Pařízková

IČ: 88381749

Sídlo: Dobrovského 1157/25, 779 00, Olomouc

tera@ctecitety.cz

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují vztah mezi poskytovatelem, zákazníkem (také “rodič”) a třetí osobou poskytující službu čtení (také “Čtecí teta”).

 

 

 

Definice poskytované služby

Web ctecitety.cz (dále jen “web”) umožňuje objednat si předčítání dětem u nich doma (dále jen “služba”). Služba probíhá v předem určeném časovém bloku (30 minut).

Návštěva je 30 minut dlouhá, z toho samotné čtení je v délce 20-22 minut. Čas čtení se může lišit dle aktuálních okolností a ochoty dítěte spolupracovat při čtení.

 

Cena za službu

Cena za výše specifikovanou službu je 350 Kč.

 

Definice osoby bezprostředně poskytující službu (“Čtecí teta”)

Čtecí teta není hlídací teta a děti navštěvuje výhradně za účelem předčítání. Čtecí teta předčítá předem vybraný příběh - vybírají jej rodiče (po konzultaci se zástupcem ctecitety.cz)

 

Odpovědnost

Náplní činnosti Čtecí tety není děti hlídat. Rodiče nemohou opustit byt a nechat Čtecí tetu s dítětem v bytě samotnou. Rodiče výhradně odpovídají za chování dítěte a nesou za něj po celou dobu čtení výhradní odpovědnost.

Rodiče musí během návštěvy Čtecí tety zůstat na dosah a pomoci Čtecí tetě v nenadálých situacích.

 

Objednávací proces

Zákazník odešle rezervační formulář prostřednictvím webového rozhraní. Po přijetí rezervačního formuláře poskytovatel obratem kontaktuje zákazníka emailem s potvrzením o přijetí tohoto formuláře. Také je zákazníkovi zaslán dotazník ohledně preferencí knih ke čtení apod. Součástí tohoto potvrzovacího emailu je také odkaz na platební bránu, kde zákazník následně provede platbu. Provedením platby je uzavřena smlouva o poskytnutí služby.

Zákazníkovi je následně odeslán potvrzující email společně s informacemi ohledně čtení a Čtecí tety (společně s jejími kontaktními údaji) pro případnou last-minute domluvu.

 

Platba

Cenu za službu zákazník uhradí výhradně bezhotovostně přes platební bránu GoPay. Odkaz na stránku s platbou bude zákazníkovi odeslán emailem.

Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu (email) zákazníka.

 

Storno podmínky

Při zrušení čtení zákazníkem více než 24 hodin před sjednaným začátkem, bude domluven nejbližší možný náhradní termín čtení a storno poplatek není účtován.

Při zrušení čtení zákazníkem méně než 24 hodin před sjednaným začátkem je účtován storno poplatek ve výši 50% z uhrazené ceny.

 

V případě nepřístojného chování ke Čtecí tetě ze strany rodičů, dítěte, či třetích osob přítomných v bytě, je tato oprávněna kdykoliv a bez náhrady odejít.

 

Další ustanovení

V souladu s §1837 písm. j občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů) je zákazník poučen, že od uzavřené smlouvy nelze odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

Osobní údaje

Ochrana osobních údajů zákazníka, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a to pro účely poskytování předmětné služby (čtení). O dítěti bude zpracováno pouze křestní jméno a datum narození (výhradně za účelem předání malého dárečku dítěti).

Kromě poskytovatele služby a Čtecí tety nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.